; הורדת תוכנות וכלי עזר בנושא קידוש החודש ואסטרונומיה

מראות התוכנה

ליקוי חמה כ"ט אדר תשס"ו"

Eclipse-2006-03-29

ליקוי לבנה ליל סוכות תשע"ו"

Eclipse-moon-2015-09-28

תקופות תשע"ו

seasons-5776

מופעי הלבנה

Phases-of-the-Moon

הורדת תוכנות וכלי עזר בנושא קידוש החודש ואסטרונומיה

Email

מהלכי שבעת כוכבי לכת Mean Orbital Elements

מסלול כוכב נגה ב2922 ימים

Venus orbit of 2922 days

מחשבון אסטרונומי Hebrew Astronomic Calculator

הוראות הפעלה Instruction
Hebrew Astronomic Calculator
Email