; שותפים

שותפים

להיות שותף בקידום פרויקט הלכות קידוש החודש לרמב"ם מבואר

השתתפותך תעזור לנו להמשיך ולקדם את הפרויקט לטובת כלל הציבור.
ובכך תהיה שותף לעשיה קדושה זו.


רשימת השותפים הנדיבים

מקום לשותף פלטינה

הקדשה וברכות

מקום לשותף זהב

הקדשה וברכות

ורדה אורה שותפת כסף

ברכה והצלחה לכל משפחתך

ישראל מאיר

ברכה והצלחה לכל משפחתך

List of generous partners

For platinum partner

Dedication and blessing

For gold partner

Dedication and blessing

For silver partner

Dedication and blessing

kiddush HaChodesh