; שותפים

Partners

עברית

To become a partner at Rambam's Hilchot Kiddush HaChodesh project

Becoming a partner will help us continue to promote the project for the benefit of the general public.
And so you will part of this sacred act.


List of generous partners

For platinum partner

Dedication and blessing

For gold partner

Dedication and blessing

For silver partner

Dedication and blessing

רשימת השותפים הנדיבים

מקום לשותף פלטינה

הקדשה וברכות

מקום לשותף זהב

הקדשה וברכות

ורדה אורה שותפת כסף

ברכה והצלחה לכל משפחתך

ישראל מאיר

ברכה והצלחה לכל משפחתך

kiddush HaChodesh